Labradorklubben

Nyheter och uppdaterat

Regionmöte 24 februari


 Lördagen den 24  februari, genomförde Gutelabben sitt regionmöte (årsmöte) som var det första för ett helt verksamhetsår efter återstarten 2023. Ett femtontal medlemmar hade hörsammat kallelse och närvarade vid mötet. Efter en kortare introduktion om föreningen och dess olika frågor som ligger i den närmaste framtiden, bl. a. frågan om en egen övningsplats i Visby och dess närhet. Ordföranden Lennart upplyste mötet om att diskussioner nu förs med Region Gotland om möjligheten att åter få fram ett avtal om vår gamla utbildningsplats ”Tassemarken”.


Efter denna sammanfattning, hälsade ordförande de närvarande välkomna till dagens möte. Sedan följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Verksamhetsberättelsen för 2023 genomlästes och godkändes. Verksamhetsplan och budget för 2024, antogs i sin helhet.


Val till en styrelse verkställdes med följande sammansättning, Lennart Eriksson (ordförande), Ingvor Eriksson (sekreterare), Per Lindström (kassör), Åsa Olofsson, Nils-Erik Eriksson samt Maria Eriksson. Många Eriksson men vi är inte släkt med varandra. Övriga funktionärer som valdes: Claes Amlinger, Göran Linhatte, Tom Carlson och Lena Edwall.


I samband med avslutningssamtal om föreningen och olika aktiviteter, serverades smörgåstårta med dryck och kaffe. 

Lennart Eriksson

Avtal med Studiefrämjandet


Gutelabben har träffat ett avtal med Studiefrämjandet Gotland om klubbens kursverksamhet 2023. I avtalet sägs bl.a. att:

  • Gutelabben ansvarar för kursens genomförande med träningsmaterial och utrustning på klubbområdet.
  • Studiefrämjandet ansvarar för kursadministration, arvodering av ledaren och rapportering till FBR.
  • Studiefrämjandet tar emot anmälningar och kursavgifter och sköter påminnelser och eventuell återbetalning. Kursavgifterna ska täcka arvode till uppdragstagare/instruktör samt skatter och avgifter

Hela avtalet finns att läsa här

Uppdaterat på sidan

Klicka på länken för att läsa vidare

25/2 Regionmöte genomfördes (se ordförandens redogörelse här intill). Protokoll finns att läsa på föreningssidan.


30/8 Nu finns höstens kursprogramet färdigt: Valpkurs, aktivering, spår nybörjare och fortsättningoch  den populära slyngelkursen. Nytt för i år är en kurs för den som har en åldrande hund (Ladies & Gentlemen). Samtliga kurser i Stånga med omnejd. Läs mer under Aktiviteter


3/4 Protokoll från regionmötet 11 februari finns att läsa under Klubbinfo


16/3. Nu är vårens kurser igång. Vaplkurs, vardagslydnad och slyngelkurser i Stånga och i Visby. Än går det att anmäla sig. Läs mer under Aktiviteter


16/3 Under Klubbinfo återfinns  styrelsens protokoll från mötena i februari och mars.


14/2 Referat från första ordinarie regionmöte inlagd på denna sida. Styrelsen för 2023 presenteras här.


27/12 Det går nu att anmäla sig till vårens kurser. Läser mer här


27/12 En rapport från föreningens "glöggpromenad" finns nu att läsa här


24/11 Regionens kursverksamhet och aktuella kurser våren 2023


9/11 Gemensamma promenader 2022/23

  

9/11 Kallelse till ordinarie regionmöte 11 februari

  

9/11 Protokoll från styrelsemöte 9 november

9/11 Protokoll från styrelsemöte 15 oktober

9/11 Protokoll från regionmöte 15 oktober

22/1-23 Protokoll från styrelsemöte 7 januari 2023

 

Tidgare:

Regionens historia

Hundens vanor och ovanor

Gotland runt

Gemensamma promenader

Nu återupptar vi våra populära promenader, Första tillfället är söndag 19 december. Läs hela programmet här.

Kursprogram våren 2023

Nu är vårens kursprogram klart.

Läs mer här

Gutelabben igång igen!


Vår gotländska region Gutelabben har efter snart tre års vila, åter vaknat upp. Ett medlemsmöte genomfördes i Studiefrmjandets lokaler i Visby den 15 oktober i år. Där kunde en interimsstyrelse samt en valberedning väljas av de medlemmar som anammat kallelsen och infunnit sig.


Nu ska denna styrelse arbeta fram till ett ordinarie regionmöte (alltså årsmöte) som ska avhållas i februari 2023. I arbetet ingår att skapa en verksamhetsplan för 2023 samt presentera en budget för verksamhetsåret. Och valberedningen ska göra sitt genom att presentera sina nominiringar av personer till förtroendeposter vid samma möte.


En spännande tid går nu Gutelabbens medlemmar till mötes där Labradorklubben återigen blir respresenterad på vår största ö.

Ordinarie regionmöte 2023

Lördagen 11 februari, kl 14.00,
äger Gutelabbens ordinarie regionmöte

rum i Studiefrämjandets lokaler
på Mejerigatan 1, Visby.
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Valberedning presenteras här >>.