Labradorklubben

Aktiviteter

Kurser våren 2023


Valpkurs  Lördagar fm (Stånga). Söndagar

10.00-12.15 (Visby)

Vardagslydnad  Stånga Lördagar, kl. 10.00 Visby: Söndagar 13.00-15.15.

Slyngelkurs  Stånga: Lördagar, kl. 13.00. Visby:

Lördagar kl 9.00-11.15

Spårkurs nyb  Söndagar, kl. 09.00

Spårkurs, forts. Söndagar kl. 13.00

Apporteringskurs Lördagar em


Datum för start beror lite på vädret framöver. Vi vill igång så fort som möjligt! Beskrivning av kursernas innehåll och kursavgifter framgår under respektive kurs.


Lördagskurserna genomförs på Stangmalmen i Stånga, och Spårkurserna i skogen mellan Stånga och Lojsta träsk.


Anmälan hos Studiefrämjandet Gotland. Sök på "Gutelabben".

Gemensamma promenader


Nu återupptar vi våra populära promenader:

  • 18 december, kl. 10.00. Samling vid Södra Hällarna i Visby.
  • 7 januari, kl. 11.00. samling vid Svajdestugan i Follingbo.

Skådespelaren Jakob Eklund med labradoren Pepsi under filminspelning på Gotland. Pepsi  hade rollen som "Elvira" i filmen.

På de här sidorna kommer vi att informera om kommande

  • Utställningar
  • Möten
  • Promenader
  • Konferenser
  • Mentalitetsprov
  • Ringträning
  • Föredrag
  • Jaktprov

Ordinarie regionmöte 2023

Lördagen 11 februari, kl 14.00,
äger Gutelabbens ordinarie regionmöte

rum i Studiefrämjandets lokaler
på Mejerigatan 1, Visby.
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Valberedning presenteras här >>.

Glöggpromenad med Gutelabben!

Söndagen den 18 december återupptog vi Gutelabbens populära Glöggpromenad. Vi samlades, ett 17-tal medlemmar och andra, vid Träffpunkt Gotland, för vidare transport till platsen för vår promenad, på Södra Hällarna strax söder om Visby. .Läs mer här

Gotland Runt

En aprildag i slutet av 00-talet kom vi efter mycket planerande igång med vårt långa projekt "Gå Gotland Runt", en sträcka på cirka 670 kilometer som skall tillryggaläggas innan vi är färdiga. Vi går 10-12 kolometer varje, så det kommer att 6 1/2 år för att fullborda uppdraget. Läs beskrivningen av våra strapatser så här långt här.