Labradorklubben

Det här är Gutelabben!

Gutelabben, eller vi kanske skall kallade det ”Nya Gutelabben”, är din rasklubb för Labrador Retrievers på Gotland, som nu, likt Fågel Fenix åter har uppstått ur den vila den varit i under de senaste tre åren.


Inom Gutelabben arbetar vi med lugn och eftertänksamhet som rättesnören i vår utbildning. Vi som arbetar med utbildningen är utbildade pedagoger och vana att lära i olika utbildningssituationer. Vi har arbetat med utbildningsfrågor i hela vårt vuxna liv. Ingvor Eriksson inom försvaret och Lennart Eriksson inom tjänstemannarörelsen. 


Arbetet sker med hunden i centrum, vi utgår hela tiden från hunden ursprung och tar tillvara de tusenåriga egenskaper som hunden fortfarande bär med sig. Vårt sätt att arbeta med ägaren, skapar trygghet i förlängningen gentemot hundens utveckling. Vi överför kunskap till hunden via ägaren, med genomgångar och övningar, tills vi når det tänkta målet. Hunden har lätt för att skapa vanor i sitt liv och omgivning.  Läs mer om det här


OBS! Gutelabben är även öppen för alla förekommande hundraser!


Lite om Guteklubbens bakgrund hittar du här

Vill du vara instruktör eller funktionär?

Utan funktionärer och instruktörer kan vi inte anordna alla aktiviteter som vi vill.


Till kurser behövs instruktörer

Till andra aktiviter behövs frivillga.


Hör av dig till styrelsen info@gutelabben.se om du vill hjälpa till.


Vi behöver dig verkligen!

Gutelabben

c/o Eriksson,

Box 66,

62315  STÅNGA.

Mobil: 070-541 30 75, (Lennart Eriksson)

LRK:s centrala sida

På den centrala sidan, som är underställd Labradorklubbens huvudstyrelse, finns mycket att läsa, bl a LRKs historia från 1977 och många år framåt. Men där finns också länkar till Jaktprovsregler, Utställnings- o Championatregler, regler för Viltspårprov många resultat från prov och utställningar och mycket, mycket annat.

Klicka här om du vill besöka sidan!

Labradorklubbens Kansli

Telefontid kl 08-09 samt kl 16-18

Solveig Gyring

Labrador retrieverklubben

Sennebyvägen 131, 760 40 Väddö

tfn 0791-04 40 50

kansli@labradorklubben.se

Org. nummer: 802541-2118 

Bankgiro: 5934-8367

Mejl: info@gutelabben.se

www.gutelabben.se