Labradorklubben

Lite om klubbens bakgrund

Gotlands Labradorklubb startade 1991 under namnet Gotlands aktivitetsgrupp. Interimsstyrelsen bestod första året Ulrika Nettermark Tingström (ordf.), Kent Öhman (v. ordf.), Ann-Marie Engström (sekr.) Kalle Hellgren (kassör), Allan Norberg, Marie Lidblad och Eva Eriksson

.

Arbetsglädjen var det inget fel på, planer fanns på kurser, klubbmästerskap, teoretiska valpkurser m.m. Vi tillhörde alla Spaniel och Retrieverklubben Gotland (SSRK-G) på den tiden. Eftersom SSRK-G mest handlade om spaniels på den tiden föddes Gotlands aktivitetsgrupp för att kunna aktivera våra labradorer (och även andra retrievers) främst med tanke på jaktträningen.


Kursutbudet var omfattande och deltagarantalet var stort. Även andra raser deltog t.ex. på våra lydnadskurser då Brukshundklubben inte hade plats för alla.

Under flera år utsåg vi en årlig klubbmästare som under det gångna året tävlat i jakt, viltspår, utställning samt lydnadsprov. Klubbens förste mästare var Pärlkustens Zorro, med ägare Erling Malmros, 1992.


Ögonlysning erbjöd vi första gången hösten 1992. Det har sedan blivit en tradition att anordna detta varje år, först och främst för våra labradorer, men även för övriga raser. Även katter och hästar har vi haft på våra ögonlysningar!


Labradorklubben hade i mitten av 1990-talet en nedgång i verksamheten. Detta ledde till en ommöblering i styrelsen. Denna fick ny sammansättning med personer som åter ville utveckla klubben. Som med allt förändringsarbete mottogs inte de nya idéerna med någon större entusiasm i den stora labradorvärlden. Det var mycket den nya styrelsen fick bevisa.


Klubben blev nu också erbjudna att ansvara för caféverksamheten vid SKK:s årliga Gotland Dog Show i Visby. Efter något år erbjöds vi också att ansvara för mattältet och så småningom också ansvar för parkeringen! Naturligtvis erhöll ersättning för detta och våra medlemmar bidrog med sitt arbete från tidig morgon till långt i på eftermiddagen. Som tack anordnade klubben varje år en grillfest för de medlemmar som var med och jobbade.

Totalt jobbade vi i 17 år innan vi tackade för oss. Det var en rolig och jobbig tid, men det sammansvetsade oss som klubb.Någon gång runt 2015 kom så frågan om ett namnbyte upp. Andra labradorklubbar, på fastlandet, hade kortare namn som var lättare att uppfatta. Så styrelsen beslutade efter diskussion att klubben skulle bära namnet ”Gutelabben”, med hänvisning till Gotland och vår ras labradoren.


Verksamheten växte nu i en rasande takt; vi mottog 35 till 40 anmälningar per termin. Med denna stora tillströmning såg sig klubben tvungna till att utbilda fler instruktörer, vilket också gjordes. Tyvärr har de som utbildade sig då gått andra vägar.


Klubben fortsatte fram till 2020. Nu fanns inget intresse längre för något styrelsearbete bland medlemmar, så det beslutades att lägga Gutelabben i vila. Men 2022 uppstår Gutelabben igen som en Fågel Fenix ur askan som den vilade i under tre år! Nu ser vi framåt igen, med nya labradorer och hundar samt deltagare, mot nya äventyr.


Välkommen i den lilla klubben med de stora ambitionerna..


Lennart Eriksson, ordförande.