Labradorklubben

Kursverksamhet för hundägare

Så utbildar vi inom Gutelabben

Våra hundar behöver såväl fysisk som psykisk träning för att vara goà - glada – trevliga och lydiga hundar. Får våra hundar inte tillräckligt med träning eller uppmärksamhet kan hunden utveckla beteenden som inte är önskvärda.

Det är viktigt att våra hundar får en gedigen utbildning i olika sociala sammanhang, i den alltmer stressade miljö som hunden dagligen kommer i kontakt med. Det är i detta som Gutelabben har sin naturliga plats i din hunds liv och utbildning.

Vid inlärning är belöning och beröm det viktigaste för att skapa önskade beteenden hos våra hundar, om belöning och beröm uteblir skapas beteenden som inte är önskvärda. Var väldigt uppmärksam på skillnaden mellan belöning och bestraffning. Vi bestraffar inte hunden, vi bestraffar beteendet.

Vi tränar inte våra hundar med ryck och slag, det är en dålig väg till framgång och respekt för våra hundar. Får våra hundar ingen belöning innebär det tyvärr inga glada tillrop och beröm. Jämför med om Du inte skulle få lön för ditt arbete, hur glad skulle du då vara på jobbet?

All fysisk kontakt med våra hundar är inte av ondo. Beroende av hundens psyke kan mer eller mindre av fysisk kontakt användas för korrigeringar eller för kontakten mellan förare och hund.

En harmonisk hund lär sig snabbare och på djupet och klarar därigenom sina uppgifter lättare än en stressad och uttråkad hund. Det borde vara en självklarhet för varje ägare till en hund! Harmoniska hundar skapar vi tillsammans med ett tydligt ledarskap och med förtroende mellan föraren och sin hund.

Inkallande med störning

Gutelabbens utbildningar genomsyras av ett lugnt och positivt tänkande. Vi använder oss av kunskaper från hundens ursprung, hur urhunden behandlade sina valpar, med signaler och invanda beteenden. Vi arbetar utifrån ett etologiskt tänkande och tar därmed fram, och arbetar med, hundens redan inlärda beteenden

Inom Gutelabben vill vi åstadkomma en positiv inlärningssituation för att våra hundar och medlemmar skall lyckas med inom sina respektive utbildningar. En lagom blandning av arbete och avkoppling ger förutsättningar för detta.

I Gutelabbens kurser är alla hundraser välkomna att delta, i mån av plats.

Erbjudanden om utbildningar finns inom resp kurs i rullgardinen upptill.

Läs mer hundens vanor och ovanor här.

Information om aktuella kurser hittar du under här.