Labradorklubben

Om rasen Labrador retriever

Exteriör och "interiör"

Det finns bara en labradorras men som sådan kan den naturligtvis se lite olika ut, beroende på vilka egenskaper uppfödaren tagit vara på hos avelsdjuren och därmed vilket mål som finns med aveln.

På 90-talet var det populärt att blanda de två förhärskande typerna jakt och utställning men det blev inte alltid så lyckat i generationerna framåt. Så idag hålls de två varianterna skilda från varandra, rent avelsavelsmässigt.

Läs mer om rasen och labradorens historia på Labradorklubbens hemsidan

Valphänvisning och uppfödare på Labradorklubbens hemsida

Är du intresserad av att skaffa dig en labradorvalp, eller kanske en vuxen? så ska du börja med att kolla på Labradorklubbens hemsida under Köpa Hund. Där finns en Valphänvisning där föräldradjuren ska uppfylla högt ställda krav på sundhet, friskhet och inneha meriter, som visar att valpens mor och far besitter de egenskaper som har förutsättningar att kunna skapa bra avkommor.


Du kanske vill börja med att kontakta en uppfödare och fråga lite runt rasen, för att kanske köpa en valp nu eller vänta till senare. Ofta kan man få ställa sig i kö, om uppfödaren får ett gott intryck av dig och dina frågor.


Länk till Valphänvisning >>

Länk till Omplaceringar >>

Länk till Uppfödare >>

Uppfödare av labrador

Uppfödarlistan innehåller endast svenska labradoruppfödare som uppfyller LRKs fastställda kriterier och som själva önskar att finnas med på listan. Varje uppfödare anmäler själv sitt intresse och därför visar inte listan samtliga uppfödare i Sverige.