Labradorklubben

Vardagslydnad

Grundläggande lydnad


Målet med denna kurs är att få den grundläggande lydnaden att fungera, samt att skapa en positiv anda mellan hund och förare, för att ytterligare kunna utveckla hunden framöver.

Här bygger vi vidare på de kunskaper som lades i valp- och nybörjarkursen.


Detta ingår i denna kurs:

Nu skall din hund kunna

  • gå ”fint i koppel”
  • komma när Du ropar
  • sitta och stanna kvar när Du lämnar hunden, håller kvar kopplet
  • ligg och ligga kvar när Du lämnar hunden, håller kvar kopplet
  • följa efter med kopplet släpande
  • passivitet, kunna sitta still
  • stabilitet, vara still när andra hundar tränar


Spårträning

  • korta spår i lättare terräng, Du lägger spåret själv


Leta saker

  • lättare övningar i att hitta saker i en liten ruta


Mycket fokus på grundläggande lydnad i denna utbildning


Cirka 10 kurstillfällen.


Kostnad: 1 100 kr/medlemmar, icke medlemmar 1 250 kr

6 till 8 deltagare behövs för genomförande.


Kursen genomförs både i Stånga och Visby.


För att delta måste valp- eller nybörjarkursen vara genomförd, eller motsvarande.


Anmälan på Studiefrämjandets hemsida. Till kursen i Stånga och Visby.


För mer info kontakta instruktören: Lennart Eriksson, mobil 0705-413 075.


Välkommen med er anmälan!

Slyngelkurs


Har din hund blivit en slyngel med skit i öronen?Då är denna kurs för dig och din hund! 


Detta är en kurs där vi jobbar med hunden, och som stärker relationen mellan dig och din hund, grunden för ett bra samarbete i det vardagliga. Vi arbetar utifrån hunden, dess behov och trygghet, samarbete och förståelse för hunden behov. Huvudpunkten ligger på samarbete mellan dig och hunden, att du lär dig förstå och kommunicerar på rätt sätt så din hund förstår dig. 


Vi kommer arbeta med grundläggande lydnad men vi pratar också om din vikt i relationen, hur du bäst ger information om vad hunden skall göra. Till skillnad mot andra lydnadskurser kommer det mest att handla om olika lekar, lekar som bygger en följsam hund och självklart en mer vardagslydnad. Hunden kommer se dig som en resurs, vilket i sig ger en bättre kontakt och en bra lydnad. Du får lära dig hur du stärker hundens följsamhet, men också hur du kan jobba med passivitet, så hunden håller sig lugn när det verkligen kan behövas. 


10 tillfällen måste vi träffas, beroende på din och din hunds tidigare kunskaper, eller avsaknad av inlärda kunskaper. Kursen genomförs på lördagar kl. 10.00, på Malmen i Stånga


Kostnad 1400 kr för medlemmar och 16 kr för icke medlemmar. Mer info om medlemskap hittar du här: https://labradorklubben.se/medlemskap.html  


För mer information, kontakta instruktören Lennart Eriksson, mobilnummer. 0705 4103 075 


Välkommen med er anmälan!