Labradorklubben

Styrelse 2023  och övriga förtroendevalda

"Here we come again!"" Gutelabbens styrelse 2023. Från vänster Inga-Lill Andersson, Pia Bergman, Thomas Andersson, Lennart Eriksson, Ingvor Eriksson, Göran Linhatte och Åsa Olofsson.

Ordförande
Lennart Eriksson

0705-41 30 75

lennart.venge@live.se


Kassör

Thomas Andersson,
0760-37 31 33

thoandersson@hotmail.com


Ledamot
Ingvor Eriksson

0707-86 72 26

ingvor.venge@live.se


Ledamot
Pia Bergman

0709-66 28 21

bergmanpia@hotmail.com


Ledamot
Åsa Olofsson

0707-43 16 35

crisa66@hotmail.com


Ledamot
Göran Linhatte

0739-14 79 21

g.linhatte@hotmail.se

Suppleant

Inga-Lill Andersson

0731-43 28 43

ilanandersson@hotmail.com

Revisorer:
Per Lindström,
0705-50 48 70.
p.s.lindstrom@telia.com

Valberedning:

Lena Edwall (sammankallande)

0763-47 17 36,
ledwall49@gmail.com


Nils-Erik Eriksson

0708-85 23 40

neriksson060@gmail.com

Webbadministratör
Tom Carlson

webmaster@gutelabben.se